Betingelser

Bestilling
Straks efter modtagelse af bestillingen kontakter vi jer for nærmere aftale omkring udlejningen.
Bemærk: Minimumsalderen for lejeren er 18 år

Betaling
Kontant ved ankomst. Vi modtager ikke betalingskort

Depositum
Ved leje op til en uge eller længere varighed kan Marias Feriested kræve et depositum på 1000 kr. subsidiært 150 €.
Depositum modregnes i den ved ankomsten betalte leje

Afbestilling
Afbestilling kan foretages indtil 3 dage før ankomsten
Retten til tilbagebetaling af depositum fortabes ved afbestilling først 2 uger før eller endnu tættere på ankomsten

Ændring af reservation kan aftales indtil 3 dage før ankomsten

Force majeure
Marias Feriested kan aflyse eller afbryde lejemålet på grund af force majeure, hvorved forstås krig, optøjer, strejke, lockout, olie- og benzinrationeringer, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller lignende hændelser. Ved force majeure er Marias Feriested forpligtet til snarest at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse eller tilbagebetaling af forudbetalte beløb

Lejeprisen inkluderer
Rådighed over lejligheden og dets udstyr i lejeperioden samt slutrengøring ved afrejse.
Adgang til trådløst internet.
Der gøres opmærksom på, at enkelte af lejlighederne kan have udstyr udover det der er angivet

Ankomst og afrejse
Ankomst fra kl. 14.00.
Afrejse skal ske senest kl. 10.00

Rengøring
Den daglige rengøring foretages af lejeren. Rengøringsrekvisitter findes i lejligheden

Lejerens ansvar
Lejeren er forpligtet til at respektere de gældende ordensregler.
Lejeren hæfter fuldt ud for lejlighedens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren afregnes af denne ved afrejse. Den person, der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt i lejeperioden af de øvrige beboere i lejligheden/værelset.
Lejligheden må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet ved ankomsten. Der skal være en person over 18 år til stede under opholdet

Husdyr er ikke tilladt

RygningDer må ikke ryges i lejlighederne. Ved overtrædelse pålægges et gebyr på DKK 1.000

Sengelinned
Der skal benyttes sengelinned på dyner og puder i lejlighederne.
Man kan enten selv medbringe sengelinned eller leje dette for 75,00 pr. person